Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia:

30.09.2015,  16.11.2015 – Angażowanie pacjenta w leczenie i modyfikację stylu życia

23.09.2015; 17.11.2015 – Analiza Transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne

23.09.2015; 14.10.2015; 23.11.2015 – Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

22.09.2015; 16.11.2015 – Psychomanipulacje

21.09.2015, 18.11.2015 – Asertywna komunikacja lekarzy

21.09.2015, 18.11.2015  – Efektywne zarządzanie własnym czasem

6.10.2015; 9.11.2015  – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom podstawowy

7.10.2015;  10.11.2015 – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom średniozaawansowany

6.10.2015 – Warsztaty skutecznych negocjacji

7.10.2015; 7.12.2015 – Jak motywować pacjenta do skorzystania z zalecanego przez lekarza dentystę planu leczenia? – sztuka negocjacji partnerskich

13.10.2015 – Mobbing – przemoc psychiczna w miejscu pracy – jak rozpoznać, zapobiegać, postępować

14.10.2015 – Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi

13.10.2015; 24.11.2015 –  Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza

19-20.10.2015; 7-8.12.2015 – Lider zespołu (szkolenie dwudniowe)

30.09.2015, 8.12.2015 – Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

22.09.2015, 17.11.2015 – Jak pracować z trudnym pacjentem. Wstęp do umiejętności komunikacyjnych

20.10.2015; 23.11.2015 – Formy wykonywania zawodu lekarza…

19.10.2015; 24.11.2015 – Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty…

21.10.2015; 25.11.2015; 9.12.2015 – Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych

Wszystkie kursy są akredytowane (przyznawane są punkty edukacyjne) oraz  bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapisy: www.odz.nil.org.pl

 

Możliwość komentowania została wyłączona.