Rehamenadżer, czyli specjalista ds. zarządzania rehabilitacją, to nowy zawód a wykonujące go osoby, mogą być pomocne w pracy lekarza. I nie chodzi tu tylko o rehabilitację medyczną, ale kompleksowe i indywidualne podejście do potrzeb pacjenta. Chory poddawany leczeniu ma często szereg innych problemów, które trzeba rozwiązać. To właśnie rola rehamenadżera.

Nz. Dyplomy I rocznika rehamenadzerów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego/ Fot. mat. prasowe  

 

Zadaniem rehamenadżera jest koordynacja kompleksowej rehabilitacji, leczniczej, zawodowej i społecznej w ramach procesu leczenia pacjentów z niepełnosprawnościami, m.in po zawałach, udarach, wypadkach drogowych, wypadkach przy pracy, czy w trakcie choroby nowotworowej. Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją stosuje metody case management, które polegają na diagnozie sytuacji społecznej i zawodowej pacjenta, wspólnym z nim planowaniu rozwiązania problemów pozamedycznych, umożliwieniu mu skorzystania z usług adekwatnych do jego potrzeb, oraz późniejszym monitorowaniu i ocenie przebiegu procesu rehabilitacji kompleksowej.

 – To koordynator, który pomaga pacjentowi w organizacji całego procesu, od momentu zachorowania, aż do powrotu do zdrowia – mówi dr hab. n. med. Dominika Szalewska, kierownik Kliniki Rehabilitacji w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, wojewódzki konsultant ds. rehabilitacji na Pomorzu. – Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją stosuje procedury oraz posługuje się językiem medycznym, ma wiedzę z zakresu anatomii i zna specyfikę pracy placówek ochrony zdrowia. Wie poza tym, gdzie można otrzymać wsparcie w leczeniu i rehabilitacji w celu osiągnięcia pełnego powrotu do aktywności zawodowej i społecznej. Jest to osoba wszechstronnie przygotowana do pomocy w realizacji kompleksowej rehabilitacji, dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Do zadań specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją należy m.in. pomoc pacjentowi w powrocie na rynek pracy.

– Osoby, które w wyniku choroby straciły dotychczasową sprawność, czasem muszą zmienić kwalifikacje zawodowe. Rehamenadżer pomaga im m.in. znaleźć odpowiednie kursy, szkolenia czy studia i ich finansowanie, a także porozumieć się z pracodawcą – dodaje Dariusz Majorek, dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Chodzi o to, by taka osoba pozostała samodzielna i po leczeniu mogła wrócić do pełnienia ról społecznych i pracy zawodowej.

Miejscem działania specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją są szpitale, przychodnie, sanatoria i ośrodki rehabilitacyjne, a także z firmy ubezpieczeniowe. Zawód ten upowszechnił się w Kanadzie i Niemczech, i to właśnie na wzór niemiecki kształceni są rehamenadżerowie w Polsce. Doświadczenia z innych państw pokazują, że indywidualne podejście w zakresie kompleksowej rehabilitacji pozwalają poprawić jakość leczenia, mają pozytywny wpływ na poczucie zadowolenia z opieki u pacjenta a także obniżają koszty terapii i skracają czas i częstotliwość pobytu chorego w placówkach.

 Na Pomorzu specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją kształci w ramach studiów podyplomowych Gdański Uniwersytet Medyczny. Studia realizowane są we współpracy z ZUS, PFRON i partnerem niemieckim Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Rehamenadżerowie są obecnie aktywni zawodowo m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i Wojewódzkim Centrum Onkologii “Copernicus” w Gdańsku.

Joanna Matuszewska

specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

dziennikarka medyczna Radia Gdańsk

 

Możliwość komentowania została wyłączona.