Kwietniowe Młodzieżowe Spotkania z Medycyną odbędą się 23.04. 2013 roku w Atheneum Gedanense Novum (Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42). Zaprasza na nie Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.

Program MSM
godz.  13.15          
prof. dr hab. med. JACEK JASSEM
Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed,
Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Wykład plenarny: CZY WARTO ZOSTAĆ LEKARZEM?


godz. 13.45          
dr Michał Brzeziński
Katedra Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed
Program 6-10-14 dla zdrowia.
Wykład ze zdrowia publicznego: O zdrowiu i reklamie – czy przemysł gra fair?   

godz. 14.15 dyskusja

godz. 14.45 podsumowanie i zakończenie

w imieniu organizatorów:
dr hab. med. Tomasz Zdrojewski – GUMed
dr med. Roman Budziński – prezes OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.