W projekcie ustawy „O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej” (druk nr 2854), która 29 października br została skierowana do Sejmu najwięcej kontrowersji wśród młodych lekarzy budzi propozycja zmian w sposobie przyznawania miejsc rezydenckich lekarzom bez specjalizacji. Członkowie Komisji Młodych Lekarzy z Gdańska piszą o projekcie:
„Naszym zdaniem proponowane zmiany wpłyną niekorzystnie na sytuację zdrowotną obywateli, prowadząc do zmniejszenia ilości lekarzy specjalistów szczególnie w specjalizacjach nie podstawowych. Proponowana zmiana uderzy najbardziej w lekarzy, którzy z różnych przyczyn chcą zmienić rodzaj albo miejsce wykonywanej specjalizacji, np. ze względu na brak predyspozycji psychofizycznych, sytuację rodzinną lub zdarzenia losowe. Sprawę marginalną stanowią lekarze, którzy w zamierzony sposób nie przystępują do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu specjalizacji”.

Cały apel KML OIL

 

Możliwość komentowania została wyłączona.