Zapraszamy wszystkich członków Izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego samorządu i Państwa zdaniem zasługują na odznaczenie Meritus Pro Medicis.
Nagrody dla członków samorządu:
Meritus Pro Medicis o zasięgu ogólnopolskim – termin składania do 15 listopada 2015 r.
Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae nagroda OIL w Gdańsku – termin składania do 9 września 2015 r.
 
Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku (wniosek i list promocyjny) w załączeniu.

Wniosek

List promocyjny

Możliwość komentowania została wyłączona.