Kapitalnym wydarzeniem dla całego środowiska lekarskiego w Polsce będzie Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych, jaki w dniach 14-16 listopada br. odbędzie się w Centrum Kongresowym Zamek Ryn. To naukowe sympozjum ma nowatorską formułę – obejmuje wyłącznie prezentacje filmowe.


Najnowocześniejszą formą prezentacji będzie sesja „Hyde Park”, w której  każdy będzie mógł przedstawić i omówić przed publicznością swój film. Festiwal objęty został patronatami rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich profesora Marka Krawczyka oraz prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysława Szatanka.
Wysokie jury przyzna na wzór Oskarów statuetki Grand Prix w wybranych kategoriach. Celem Festiwalu jest upowszechnianie sfilmowanych technik w środowisku medycznym, w szczególności lekarzy młodych oraz lekarzy spoza ośrodków akademickich, a także dalsze rozszerzanie współpracy z lekarzami z zagranicy.

Dla promocji i przyjmowania zgłoszeń prowadzona jest dedykowana strona internetowa w trzech wersjach językowych: http://www.zamekryn.pl/mffm 
sw


Możliwość komentowania została wyłączona.