Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dotarły informacje o otrzymywaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów pism z „Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych”, w treści których wzywa się do uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości 200 zł.

Treść pism może budzić Państwa wątpliwości co do konieczności uiszczenia wskazanej w nim opłaty.

Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż rejestr ten ma charakter stricte komercyjny oraz żaden lekarz lub lekarz dentysta nie ma prawnego obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestru i uiszczania wskazanej opłaty.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.