Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, iż od dnia 12 grudnia 2015 r. – w związku z nowelizacją ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – brak jest przeszkód prawnych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne przez lekarzy udzielających świadczeń komercyjnych. Podstawowym warunkiem wystawiania takich zleceń jest jedynie posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek dodatkowych formalność w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenia te mogą zatem wystawiać również lekarze, którzy udzielają świadczeń poza kontraktem z NFZ (w ramach własnej praktyki, podmiotu leczniczego lub w ramach świadczeń pro auctore i pro familiae). Jednocześnie przypominamy, że wystawiane przez Państwa zlecenia na refundowane wyroby medyczne mogą podlegać kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach tożsamych z receptami refundowanymi.

Aktualne pozostają natomiast wymogi w zakresie posiadania lub odbywania określonej specjalizacji dotyczące zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych przewidziane w rozporządzeniu (od dnia 1 czerwca 2017r. obowiązywać będzie w tym zakresie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Odpowiedź NFZ na pismo ws. wystawiania zleceń z 20.02.2…

Możliwość komentowania została wyłączona.