W ostatnich dniach do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku docierają niepokojące sygnały o otrzymywaniu przez lekarzy prowadzących praktyki zawodowe pism z Centralnego Rejestru Firm i Działalności Gospodarczych, sugerujących w swojej treści obowiązek zapłaty na rzecz tego rejestru kwoty 157,60 zł.

Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku informuje, że ani lekarze, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do tegoż rejestru, a tym samym dokonywania opłaty za wpis.

Zgodnie z § 3 regulaminu opublikowanego na stronie internetowej CRFIDG: „W przypadku chęci zrezygnowania z naszych usług klient musi w ciągu 7 dni wysłać reklamacje w formie listu do siedziby naszej firmy, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji”. Podkreślić trzeba, że rezygnacja z usług nie oznacza automatycznego obowiązku zwrotu dokonanej opłaty.
Skan pisma wysyłanego przez CRFIDG

r.pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.