Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016r. w  sprawie podejmowanych działań zmierzających do wyodrębnienia samorządu zawodowego lekarzy dentystów:   

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża swoje poparcie i aprobatę dla Stanowiska Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku nr 4/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., negatywnego wobec propozycji wszczęcia prac legislacyjnych zmierzających do wyodrębnienia samorządu zawodowego lekarzy dentystów.
Zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku tylko zjednoczone – od ponad 25 lat we wspólnym samorządzie – grupy lekarzy i lekarzy dentystów, są w stanie podejmować w sposób skuteczny działania w zakresie realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań samorządu, w szczególności w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu, występowania w obronie godności zawodu oraz indywidualnych i zbiorowych interesów członków samorządu.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej                           w Gdańsku                                                                                                                  w Gdańsku

lek. dent. Dariusz Kutella                                                                            dr n. med. Roman BudzińskiMożliwość komentowania została wyłączona.