Przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie oddział wojewódzki Funduszu.

Jednocześnie na stronie internetowej POW NFZ pojawił się w dniu 18 marca 2020r. komunikat, zgodnie z którym pacjenci zakażeni koronawirusem oraz przebywający w okresie kwarantanny potrzebujący pilnej pomocy stomatologicznej mogą zgłaszać się do Poradni Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed.

Aktualne informacje i zalecenia dotyczące udzielania świadczeń stomatologicznych w trakcie stanu epidemii zamieszczane są na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

 adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.