Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje o działaniu platformy e-learningowej, która została utworzona w ramach zrealizowanego przez centrum projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”.

Platforma e-learningowa skierowana jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych oraz kadry zarządzającej. Korzystanie z jej zasobów możliwe będzie przez okres trzech lat od zakończenia projektu, tj. do czerwca 2018 roku.
Centrum zachęca do korzystania z interaktywnych kursów specjalistyczne, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.
Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmujących swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne: elektroniczna karta pacjenta, historia leczenia pacjenta, terminarz, grafik dyżurów, systemy telemedyczne, interoperacyjność systemów EDM, systemy kodowania, ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych. 

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów, przeglądania zaplanowanych wizyt w terminarzu, przeplanowania wizyt pacjenta na inny termin czy anulowania rezerwacji.
Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały niezbędne do nabycia wiedzy, posiadające formę podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia (…).

Marcin Węgrzyniak dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Platforma e-learningowa

Możliwość komentowania została wyłączona.