Zmiany legislacyjne związane z walką z pandemią koronawirusa dotknęły również grono młodych lekarzy. Od początku listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany dotyczą zasad kierowania lekarzy rezydentów do jednostek szkolących.

Dotychczas lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał rezydenturę z danej specjalizacji wskazywał w jakiej placówce (z dostępnymi miejscami szkoleniowymi) będzie chciał to kształcenie realizować. Wprowadzone obecnie zmiany dają prawo Wojewodzie skierowania danej osoby do pracy w dowolnej jednostce akredytowanej do prowadzenia szkolenia, jeżeli uzna, że występuje tam szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Tym samym młodzi lekarze będą niejednokrotnie tracili prawo wyboru, jakie dotychczas posiadali. Podkreślmy, że jest to kolejny akt prawny wprowadzony bez żadnej konsultacji ze środowiskiem lekarskim. W rozporządzeniu na próżno szukać odpowiedzi na tak ważne pytanie, jak np. na jak długo lekarz będzie skierowany do pracy w tej placówce? Czy takiemu lekarzowi będzie w związku z tym przysługiwało wyższe wynagrodzenie? Czy będzie możliwość, aby złożyć odwołanie od tej decyzji?

 W dniu 12 listopada 2020 roku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wystosowało apel do Ministra Zdrowia o niezwłoczną zmianę przepisów określających możliwość delegowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Apel_ws rezydentów do Ministra Zdrowia

Ten przepis stawia przed nami więcej pytań niż odpowiedzi. W związku z tym mecenas Karol Kolankiewicz oraz Krzysztof Izdebski przygotowali opracowanie wyjaśniające w przystępny sposób następstwa tego nowego aktu prawnego.

ISPOZ Skierowanie do pracy lekarzy w trakcie specjalizacji w drodze rozporządzenia

Jednocześnie wszystkim młodym lekarzom i lekarzom dentystom przypominamy, że nasze Biuro Prawne oferuje bezpłatne porady dla członków naszej Izby.

opr. ASz

 

Możliwość komentowania została wyłączona.