Komisja Kultury działająca przy OIL w Gdańsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie projektu kartki o tematyce świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14 , których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem OIL w Gdańsku. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie projektu kartki nie większej niż format A4 i dostarczenie do 16 listopada 2020 do siedziby OIL w Gdańsku. W przypadku przesłania droga korespondencyjną liczy się data stempla pocztowego. Technika wykonania projektu jest dowolna.

Na autorów zwycięskich kartek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Nz. Kartki świąteczne nadesłane na konkurs OIL w Gdańsku w 2019 roku/ Fot. Wiesława Klemens 

 

Konkurs plastyczny OIL 2020 regulamin

Konkurs plastyczny zgody

 

Możliwość komentowania została wyłączona.