Dnia 9 marca 2022 roku Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce.

W kwestii lekarzy i lekarzy dentystów, resort rozróżnia trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.
Zasady zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Możliwość komentowania została wyłączona.