Zgodnie z regulaminem wyborów do organów izb lekarskich w rejonach wyborczych, w których nie dokonano wyboru w I turze, istnieje możliwość przeprowadzenia ponownego głosowania.

Warunkiem przeprowadzenia dodatkowej tury głosowania jest złożenie pisemnego wniosku przez co najmniej 20 proc. ogólnej liczby członków danego rejonu w terminie do 30 września 2013r., obligatoryjnie równocześnie ze zgłoszeniem co najmniej jednego kandydata.

Poniżej podajemy Państwu spis rejonów, których dotyczy możliwość przeprowadzenia ponownych wyborów wraz z ogólną liczbą członków danego rejonu.
Spis rejonów, w których można przeprowadzić ponowne wybory wraz z ogólną liczbą członków danego rejonu.

1) K7.REJ-017     Seniorzy lekarze dentyści – 309 członków
2) K7.REJ-020     Lekarze dentyści stażyści – 56 członków
3) K7.REJ-022     Młodzi Lekarze dentyści – 63 członków
4) K7.REJ-027     Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy – lekarze – 56 członków
5) K7.REJ-029     NZOZ Centrum Medyczne Zaspa/Mickiewicza/Brzeźno/Suchanino – lekarze – 91 członków
6) K7.REJ-041     Powiat gdański – lekarze – 69 członków
7) K7.REJ-044     Kartuzy, powiat kartuski – lekarze dentyści – 67 członków
8) K7.REJ-062     Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 4 – 137 członków
9) K7.REJ-069     Lekarze nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych – 454 członków
10) K7.REJ-070   Lekarze dentyści nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych – 146 członków

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Anna Budzyńska – Sildatke

uchwała OKW

karta zgłoszenia kandydata

Podstawa prawna: § 20 ust. 5 uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

Możliwość komentowania została wyłączona.