Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od początku sierpnia 2016 roku osoby upoważnione do wystawiania recept mogą uzyskać uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane na podstawie wniosku w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej przekazywanego do właściwego oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu Personelu i Portalu Personelu- SNRL.

Udostępnione i zmodyfikowane aplikacje informatyczne z nową funkcjonalnością stanowią część portalu NFZ i są dedykowane głównie dla pracowników medycznych.

Treść komunikatu NFZ

Możliwość komentowania została wyłączona.