UWAGA  lekarze zagrożeni karami ze strony NFZ


W związku z wezwaniami do zapłaty „nienależnej refundacji” kierowanymi przez POW NFZ do lekarzy, którzy w okresie po 1 lipca 2012r. wystawiali recepty refundowane, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przygotowuje wstąpienie na odpowiednią ścieżkę prawną wobec POW NFZ.

Wszystkich lekarzy, którzy otrzymali takie wezwania z powodu wystawiania recept na podstawie umowy zawartej przed 1 lipca 2012r. lub pomimo braku umowy, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z otrzymanym od Funduszu pismem w tej sprawie,  celem podpisania pełnomocnictwa umożliwiającego Okręgowej Izbie Lekarskiej wystąpienie w ich obronie. Możliwe jest też wydrukowanie pełnomocnictwa (dostępny tutaj) i przesłanie do OIL pocztą.

Możliwość komentowania została wyłączona.