Koleżanki i Koledzy z gdańskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Przekazuję kondolencje i wyrazy współczucia dla wszystkich Koleżanek i Kolegów z gdańskiej OIL z powodu śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Kondolencje przekazuję w imieniu Marii Siemionow, pozostałych polonijnych organizatorów X Kongresu, polonijnych lekarzy zrzeszonych w Federacji oraz moim własnym.

Trudno objąć i ocenić rozmiar i dalsze konsekwencje szaleńczego czynu popełnionego na scenie imprezy głoszącej pokój i solidarność, dokładnie w chwili kiedy Prezydent mówił o konieczności jedności, życzliwości i wzajemnej pomocy. 

Trudno zebrać myśli i uczucia tłoczące się zewsząd – szaleństwo, szok, bezradność, niesprawiedliwość, bezsensowność, złość, współczucie – wszystko to kłębi się razem.  

Trzeba mieć nadzieję, że śmierć Prezydenta nie pójdzie całkiem na marne, że ludzie przebudza się i zrozumieją, powtarzane przez Prezydenta przesłanie, któremu był zawsze wierny i którego sens wypowiadał w swych ostatnich słowach – nie manipulacja a rozmowa, nie dzieleniem społeczeństwa a podkreślaniem tego co wspólne, nie szerzeniem nienawiści a  miłością mamy wszyscy budować naszą przyszłość.

Polscy lekarze żyjący poza Polska łączą się z Koleżankami i Kolegami z Gdańska w bólu i żalu po utracie wspaniałego Gdańszczanina i Patrioty, słowami pociechy pragniemy wesprzeć Was w trudnych chwilach.  

Janusz  Kasina

prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Nz Prezydent Paweł Adamowicz podczas uroczystości Wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu w listopadzie 2017 roku. Fot. Wiesława Klemens

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.