Wszystkim lekarzom, którzy w ciągu ostatniego roku otrzymali od POW NFZ wezwania do zapłaty związane z wypisywaniem recept refundowanych bez odpowiedniej umowy przypominamy, że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku nadal  prowadzi z Funduszem spór w tej sprawie w imieniu wszystkich lekarzy, którzy udzielili Izbie odpowiedniego pełnomocnictwa.

W przypadku otrzymania kolejnych wezwań prosimy o jak najszybsze przekazanie ich do OIL, co umożliwi nam podjęcie w tej sprawie dalszych kroków. Lekarzom, którzy otrzymują takie wezwania, a nie udzielili jeszcze OIL pełnomocnictwa do prowadzenia sporu w ich imieniu przypominamy zaś, iż cały czas jest to możliwe. Według informacji posiadanych przez OIL, Fundusz na terenie woj. pomorskiego  nie skierował na razie żadnej tego typu sprawy na drogę sądową, ponawiając jedynie wezwania do uiszczenia przez lekarzy żądanych sum.
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela biuro prawne OIL, prowadzeniem sporu z POW NFZ zajmuje się r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska tel. (58) 524 32 09.

Możliwość komentowania została wyłączona.