Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dotarły informacje o korespondencji rozsyłanej przez podmiot „Kancelaria.MS. Weryfikacja Należności Podatkowych” z siedzibą w Warszawie. Pismo przesyłane do lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzących praktyki zawodowe, wzywa do zapłacenia opłaty w wysokości 250,00 zł. Sposób sformułowania wezwania może wywoływać u niektórych adresatów błędne przekonanie, jakoby uiszczenie żądanej kwoty było obowiązkowe.
Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku informuje, że ww. kancelaria nie jest organem podatkowym, ani nie działa na zlecenie żadnych organów władzy publicznej. Podmiot ten jest prywatnym przedsiębiorcą. Tym samym uiszczenie żądanej kwoty nie jest konieczne.
W załączeniu przedstawiamy Państwu skan pisma rozsyłanego przez ww. firmę.
r.pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.