Od 1 stycznia 2015 r wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej wynosi 60 zł miesięcznie. Lekarz  posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
Składki nie płaci lekarz, który ukończył 75 lat, został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury.
Uchwała w sprawie składki członkowskiej

Możliwość komentowania została wyłączona.