Zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
Przed rozpoczęciem sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej podatnik jest zobowiązany do jej fiskalizacji, tj. uruchomienia modułu kasowego. Wcześniej kasa może działać w trybie szkoleniowym. Fiskalizacji dokonuje podmiot uprawniony – najczęściej pracownik sklepu, w którym zakupili Państwo kasę.

W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji kasy są Państwo zobowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Zgłoszenie mogą Państwo złożyć osobiście w US lub wysłać je pocztą (liczy się data nadania). Często serwisy sprzedające kasy oferują Państwu również możliwość przesłania zgłoszenia za ich pośrednictwem. WZÓR ZGŁOSZENIA (str. 15-16)

Pełna informacja dot. procedury zwrotu kwoty za zakup…


Możliwość komentowania została wyłączona.