Organizatorzy: Gdański Uniwersytet Medyczny, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zapraszają uczniów liceów ogólnokształcących zainteresowanych naukami medycznymi wraz z nauczycielami na Młodzieżowe Spotkania z Medycyną.

 We wtorek 30 września 2014 roku o godzinie 13.15 rozpoczynamy kolejny rok wykładów przygotowanych specjalnie dla młodzieży licealnej zainteresowanej szeroko rozumianymi naukami medycznymi. Spotkania odbywają się tradycyjnie w ostatnie wtorki miesiąca w auli Auditorium Primum w budynku Atheneum Gedanense Novum – GUMed, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42.
 W programie każdego spotkania znajdą się dwa wykłady zaproszonych gości oraz jeden wykład wygłoszony przez przedstawiciela młodzieży. Po wykładach przewidujemy czas na dyskusję prowadzoną według reguł przyjętych na konferencjach naukowych. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku funduje nagrody książkowe i drobne upominki dla uczniów za najciekawsze głosy w dyskusji.

Program spotkania w dniu 30 września 2014 roku:
13.15 – 13.25      Joanna Wolska i Barbara Nawrocka uczennice 3 klasy V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku „Schizofrenia – zaburzenia psychiczno-społeczne”

13.30– 13.50     Dr n. med. Joanna Szymczak, Zakład Psychologii Klinicznej  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  „Osobowość i psychologiczne umiejętności lekarza a obraz relacji lekarza z pacjentem”

13.55– 14.25       Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, Zakład MedycynyLaboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej GUMed „Lekarz i laboratorium – zawsze razem”

14.25 – 14.45      dyskusja

 

Organizacja Młodzieżowych Spotkań z Medycyną nie byłaby możliwa bez pomocy i zaangażowania pani mgr Joanny Dałek, Dyrektor biura OIL w Gdańsku (tel. 58  52 43 200, e-mail: oil@oilgdansk.pl ).

Serdecznie zapraszamy

dr hab. med. Tomasz Zdrojewski              dr med. Roman Budziński
Gdański Uniwersytet Medyczny               Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.