W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchomiło Rejestr Asystentów Medycznych (RAM), który został udostępniony na stronie: https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

 Celem powstania RAM było przede wszystkim usprawnienie pracy lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w zakresie wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji elektronicznej (eZLA). W RAM lekarz, lekarz dentysta i felczer mogą tworzyć upoważnienia dla asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Dzięki tej funkcjonalności lekarz zyskuje więcej czasu dla pacjenta.

 Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wykorzystywania funkcjonalności jakie daje RAM. Szczegółowe informacje dotyczące RAM udostępniamy na naszej stronie.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 19 457 (czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00) lub wysłanie wiadomości e-miał na adres: ram@csioz.gov.pl.

ulotka 

Możliwość komentowania została wyłączona.