W nawiązaniu do ulotki zamieszczonej w kwietniowym numerze Gazety Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, iż znajdujące się w niej upoważnienie dla Prezesa ORL do reprezentowania świadczeniodawcy w negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia ma jedynie charakter dobrowolny. Jeżeli świadczeniodawca zdecyduje się na takie upoważnienie prosimy o przesłanie kopii wniosku kierowanego do NFZ także do wiadomości Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl; ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk). Wskazana ulotka jest przeznaczona jedynie dla świadczeniodawców, a zatem osób i podmiotów mających zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Nie dotyczy natomiast lekarzy posiadających jedynie umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych.

Możliwość komentowania została wyłączona.