Kierownicy podmiotów leczniczych województwa pomorskiego, powiatu elbląskiego i powiatu braniewskiego

Status lekarza dotyczący posiadania przez niego prawa wykonywania zawodu i wszelkich elementów związanych z tym prawem, są dostępne w urzędowym centralnym rejestrze lekarzy dostępnym online pod adresem: https://rejestr.nil.org.pl/  Dane te są aktualizowane w trybie ciągłym i są wiążące.

Informujemy, że zbędne jest żądanie od lekarzy przedstawiania dokumentu (legitymacji) prawa wykonywania czy też uchwały organu okręgowej izby lekarskiej. Prosimy o korzystanie z elektronicznej formy weryfikacji uprawnień lekarzy zgodnie z przedstawionym wskazaniem.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.