Widząc wielką potrzebę pozostawania w poważnym dialogu z wyzwaniami stale zmieniającego się świata organizujemy od kilku lat Gdańskie Debaty Lekarskie – publiczne i otwarte spotkania ekspertów i autorytetów z różnych dziedzin i o różnych poglądach, które poświęcone są wielorakim kontekstom wykonywania zawodu lekarza. W tym roku wznawiamy organizację tych spotkań w nowej formule zainspirowanej sukcesem Areopagów Gdańskich. Decyzją Zespołu Programowego tematem najbliższego spotkania  będą rozważania o medycynie opartej na dowodach (Evidence Based Medicine).

Co to jest medycyna oparta na dowodach? Na ile można zawierzyć wynikom badań naukowych? Jak poradzić sobie z napięciem między standardami medycznymi a indywidualnymi potrzebami pacjenta? Czy EBM nie ogranicza roli myślenia lekarskiego? Dlaczego EBM może ograniczać postęp medycyny?  – te i inne jeszcze pytania nurtują lekarzy i naukowców w dziedzinach medycznych na co dzień.
Spróbujemy na nie odpowiedzieć w czasie publicznej debaty, która odbędzie się w piątek 3 października 2014 roku w sali wystaw czasowych nowo otwartego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (parter).

Miejsce debaty zostało wybrane nieprzypadkowo. Gdańsk jest miastem niezwykłym, miastem o bogatej i wielokulturowej historii, otwartym na wyzwania polityczne i intelektualne, na dialog, na obywatelskie poczucie odpowiedzialności. Te idee znajdują odbicie w Europejskim Centrum Solidarności.

Serdecznie zapraszam w piątek, 3. października 2014 roku na godzinę 16.00 do sali wystaw czasowych (parter)  Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Roman Budziński
prezes OIL w Gdańsku


Zespół Programowy Gdańskich Debat Lekarskich.

prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska

dr Halina Porębska

dr hab. med. Marcin Gruchała

dr hab.med. Tomasz Zdrojewski

dr filozofii Nikodem Rachoń

dr med. Jerzy Kossak

dr Dariusz Kutella

dr Arkadiusz Szycman

dr med. Roman Budziński  (przewodniczący)

 

Zespół Organizacyjny Gdańskich Debat Lekarskich.

dr med. Roman Budziński

mgr Joanna Dałek

mec. Elżbieta Czarnecka

dr Arkadiusz Szycman

dr Wojciech Pączek

dr Adam Gorczyński

dr Maciej Duda


PROGRAM

Gdańska Debata Lekarska
„Medycyna oparta na dowodach w praktyce lekarskiej”
16.00 – 16.15  Otwarcie Debaty
Prowadzący dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

16.15 – 17.15  Wprowadzenie:

16.15   dr med.Jacek Mrukowicz (Kraków)- Podstawy Evidence Based Medicine (EBM), czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami.

16.25   prof.dr hab. Rafał Dziadziuszko(Gdańsk) – EBM w praktyce klinicznej: korzyści i ograniczenia.

16.35   dr hab. med. Katarzyna Szamotulska (Warszawa) -„Evidence – Based Medicine jako paradygmat prawdy naukowej w medycynie praktycznej”

16.45   dr filozofii Nikodem Rachoń (Gdańsk), prof. Allan Snidermann (Toronto,Kanada) – Rozumowanie kliniczne jako konieczność w erze medycyny opartej na faktach (EBM)

16.55   dr med. Roman Budziński (Gdańsk), Nikodem Rachoń (Gdańsk) – Modele myślenia i wnioskowania lekarskiego – zastosowanie EBM.

17.05   dr med. Konstanty Radziwiłł (Warszawa) – Medycyna oparta na faktach – integracja indywidualnej wiedzy i umiejętności klinicznych z najlepszymi dowodami zewnętrznymi.

17.15 – 18.30  Debata z udziałem publiczności.

Możliwość komentowania została wyłączona.