Bezzwrotne zapomogi, dopłaty do pobytów w sanatoriach lub domach opieki, pomoc lekarzom w trudnej sytuacji zdrowotnej – tak m.in pomaga działająca już kilkanaście lat Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, która udziela wsparcia i szeroko rozumianej pomocy lekarzom seniorom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową i znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej lub materialnej.

 

Dzisiejsza fundacja wywodzi się z powołanej do życia przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku w 1997 r Fundacji Budowy Domu Lekarza Seniora. Jej Rada Fundatorów w kwietniu 2008 r zmieniła statut i nazwę na Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom przekazując do jej dyspozycji zgromadzone fundusze.

– Statut przewiduje, że fundacja może udzielać pomocy lekarzom seniorom w formie zapomóg bezzwrotnych – tłumaczy profesor Wiesław Makarewicz prezes zarządu fundacji. – Zwrotnych dopłat do kosztów leczenia, pobytu w sanatorium lub w domach stałej opieki. Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą otrzymać dofinansowanie kosztów codziennej egzystencji.

We wszystkich sprawach związanych z działalnością fundacji można zwracać się osobiście lub pisemnie pod adres OIL w Gdańsku (ul. Śniadeckich 33, tel. 58 524 32 00) lub drogą mailową: pomoc@lekarzomseniorom.pl

Fundacja wypełniając swoje cele statutowe dokłada wszelkich starań, by otoczyć potrzebujących opieką i nieść im pomoc. Zadowalające wypełnianie naszej misji jest możliwe jedynie dzięki zrozumieniu i poparciu środowiska lekarskiego, o które nieustannie zabiegamy.

prof. Wieslaw Makarewicz prezes zarządu Fundacji

Wiecej informcji na www.lekarzomseniorom.pl

Konto FPLS – Bank Zachodni WBK 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748 

Możliwość komentowania została wyłączona.