Nz. Roman Budziński prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku/ Fot. Wiesława Klemens

Wybory delegatów do Izby Lekarskiej na następną kadencję

Przykro mi o tym pisać, ale zupełnie tego nie rozumiem: lekarze z Kartuz, Człuchowa, Szpitala w Gdańsku przy ulicy Klinicznej, gdyńskiego IMMiT, niektórych przychodni w Gdańsku oraz najmłodsze roczniki lekarzy dentystów zrezygnowali z szansy na uzyskanie realnego wpływu na nasze lekarskie sprawy. W wymienionych okręgach wyborczych wybory się nie odbę- dą z powodu braku kandydatów. W czerwcu, wrześniu i październiku w pozostałych okręgach wyborczych odbędą się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski – najwyższą władzę naszej Izby w następnej kadencji. Każda i każdy z nas otrzyma pocztą kartę do głosowania wraz z instrukcją i kopertą zwrotną. Dla tych z nas, którzy są zwolennikami tradycyjnej formy głosowania, zaplanowano krótkie (dwugodzinne) zebrania wyborcze, w czasie których będzie można wrzucić do urny tradycyjną kartę do głosowania. Ponieważ żyjemy w ciekawych czasach – wyzwań w następnych czterech latach nam nie zabraknie. Dlatego bardzo proszę o uczestnictwo w wyborach i wyłonienie prawdziwej, mądrej i godnej zaufania reprezentacji swoich środowisk.

Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego

 Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy bardzo dobrze rozumieją szczególną potrzebę zbudowania przy naszej Izbie zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego. Odbyły się już dwa kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy są lub zamierzają być biegłymi sądowymi. Obecnie lekarzy-biegłych sądowych jest w Polsce zbyt mało, opinie pisane są z dużym poślizgiem czasowym, a według danych Stowarzyszenia Prokuratorów RP – około połowa z nich jest w jakiś sposób wadliwa. Co to oznacza dla lekarzy, którzy muszą przed sądami udowadniać latami swoją niewinność – nie muszę chyba wyjaśniać. Chcemy to zmienić. Zespół pod kierownictwem dr. hab. n. med. Michała Kaliszana jest w trakcie organizacji. Następne dwie edycje kursów prowadzonych przez wybitnych prawników, psychologa, lekarzy – już jesienią. Zapraszam. Szczegóły i zapisy – na naszej stronie internetowej.

Porozumienie Lekarzy Kontraktowych OIL w Gdańsku

Do Porozumienia Lekarzy Kontraktowych OIL w Gdańsku zapisało się jak dotąd około stu Koleżanek i Kolegów. To ciągle stanowczo zbyt mało, aby Izba Lekarska mogła występować w ich imieniu wobec pracodawców i pomagać w negocjowaniu od strony prawnej korzystniejszych, bezpieczniejszych kontraktów. Obecnie kilkuosobowy zespół ochotników (którym bardzo dziękuję i zapraszam następnych) wraz z naszym Biurem Prawnym dyskutuje o poszczególnych modułach kontraktów. Naszym celem jest przygotowanie wzorów umów oraz podjęcie negocjacji grupowych z pracodawcami. Na pewno jednak zamiary te spalą na panewce, jeżeli większość lekarzy na kontraktach pozostanie bierna. No cóż, jak mówi przysłowie: aby wygrać milion na loterii, nie wystarczy chcieć, trzeba kupić chociaż jeden los. Los na miarę naszej lekarskiej solidarności, ale też najbardziej wymiernego interesu osobistego każdego z lekarzy kontraktowych. Szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej.

Komisja Rejestru

Jednym z ustawowych zadań samorządu lekarskiego jest prowadzenie Rejestru Lekarzy. Są w nim zawarte dane osobowe, specjalizacje, kwalifikacje, adresy miejsca zamieszkania i miejsc pracy każdego z nas. Ten bardzo potrzebny rejestr prowadzimy rzetelnie, starannie chroniąc zgromadzone w nim dane. Obowiązkiem ustawowym każdego z nas – lekarzy jest aktualizacja tych danych nie rzadziej niż jeden raz na pięć lat oraz po każdej zmianie, np. miejsca pracy. Wystarczy wpaść na chwilę do Izby lub przysłać list polecony, lub skorzystać z elektronicznej formy: wysłać pismo do skrzynki podawczej dostępnej na naszej stronie internetowej i podpisać się profilem zaufanym EPUAP – analogicznie jak załatwiamy przez internet większość spraw w urzędach państwowych. Izba musi dbać o aktualność danych w Rejestrze, ale nie korzysta z prawa do nakładania kar za niedopełnienie obowiązku aktualizacji. Zamiast kar, Przewodniczący Komisji Rejestru wysyła pismo przypominające. Następnie wysyła kolejne pismo. Następnie próbuje się dodzwonić (na numer podany w rejestrze). Niestety, mimo potwierdzenia odbioru listów, a często i telefonów, niektórzy z nas uparcie milczą. Zaglądając do przepisów prawa: w takich sytuacjach Okręgowa Rada Lekarska powinna uznać, że lekarz przez ponad 5 lat nie wykonywał zawodu i zawiesić mu prawo do jego wykonywania. Lekarz mógłby się wtedy zwrócić o jego przywrócenie, ale pod warunkiem odbycia kilkumiesięcznego przeszkolenia przewidzianego prawem po każdej przerwie w pracy zawodowej trwającej co najmniej 5 lat. Okręgowa Rada Lekarska nie może łamać prawa, a jednocześnie nie chce zabierać lekarzom możliwości pracy zawodowej na kilka miesięcy. Bardzo proszę o odrobinę instynktu samozachowawczego te Koleżanki i tych Kolegów, którzy obrażają się, otrzymując prośbę o aktualizację danych rejestrowych i nie dopełniają swoich obowiązków aktualizacyjnych.

Dokumentacja medyczna

Ostatnie miesiące przyniosły dwie ciekawe informacje dotyczące dokumentacji medycznej. Po pierwsze – po raz kolejny odsunięto termin obowiązkowego przejścia na elektroniczną formę dokumentacji. Oficjalnie podano, że zakłady lecznicze nie są do tego przygotowane. Są też nieoficjalne powody tej jak najbardziej racjonalnej decyzji Ministerstwa Zdrowia. Druga wiadomość wynika z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która nakłada na nasz samorząd obowiązek przyjęcia dokumentacji po praktykach lekarskich zamykanych na przykład z powodu śmierci praktykującego lekarza. Obowiązek ten jest zrozumiały: wszystkie lekarskie sprawy powinny pozostawać w kompetencji samych lekarzy i być realizowane przez wybranych spośród nas przedstawicieli w ramach Izby Lekarskiej. Fizycznie jesteśmy do tego nowego obowiązku przygotowani, jednak problemem są liczne niedopowiedzenia przepisów prawa. Mam nadzieję, że są to przejściowe kłopoty.

System Monitorowania Kształcenia

W drugiej połowie czerwca 2017 roku Okręgowe Izby Lekarskie stały się poligonem doświadczalnym dla wyprodukowanego przez CSIOZ elektroniczego Systemu Monitorowania Kształcenia. System ten jest niezwykle potrzebny, ale jednocześnie bardzo technicznie i merytorycznie niedopracowany. Tę przygotowaną staraniem Ministerstwa Zdrowia „żabę” zjadali absolwenci studiów medycznych i pracownicy biura Izby Lekarskiej. Egzaminy na ostatnich latach studiów kończą się w ostatnich dniach czerwca. Jednocześnie z końcem czerwca upływał narzucony przez Ministerstwo termin zgłaszania wniosków o przystąpienie do LEK i LDEK. Olbrzymia i nerwowa praca w krótkim czasie z niewydolnym i wieszającym się systemem informatycznym w roli głównej była niepotrzebna, wystarczyłoby nieznacznie zmienić przepisy… Chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę i koordynację działań Władzom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i pracownikom Dziekanatu w przygotowaniu obsługi 318 absolwentów wchodzących w lekarskie życie zawodowe.

Varia

Na zakończenie chciałbym publicznie uspokoić autora/ autorkę e-maila z inwektywami i pogróżkami wytoczenia Izbie sprawy sądowej za opublikowanie imiennych list rejonów wyborczych na naszej stronie internetowej. Szanowna Garbata Jadziu (taki był podpis pod mailem), wszystko jest zgodne z prawem oraz uchwaloną przez Krajowy Zjazd Lekarzy ordynacją wyborczą. Imię i nazwisko lekarza, numer PWZ i posiadana specjalizacja są dostępne dla każdego internauty w Centralnym Rejestrze Lekarzy. Pozostałe dane są chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i niektórych innych ustaw. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom regeneracji sił w czasie wakacyjnych urlopów. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej i komentowania wiadomości. Zachęcam też do czynnego zaangażowania w nasze media (drapieżne i kontrowersyjne artykuły mile widziane), zapisywania się do Porozumienia Lekarzy Kontraktowych i do Zespołu Lekarzy Biegłych Sądowych.

Pozdrawiam serdecznie Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.