– Coraz więcej lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe korzysta z elektronicznej  formy kontaktu – mówi Ewa Sąsiadek z Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. – Elektroniczne wnioski dotyczące wpisu lub zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą podpisywane są profilem zaufanym (bezpłatnym odpowiednikiem e-podpisu). Lekarzom prowadzącym działalność gospodarczą profil zaufany umożliwia załatwienie wielu spraw administracyjnych w bardzo krótkim czasie bez wychodzenia z domu.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Pozwala ona załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Zaletą ePUAP jest to, że to profil bezpłatny, który „odświeżamy” raz na trzy lata. Założenie profilu też jest proste – to tylko wizyta w wybranym urzędzie: ZUS, Urzędzie Skarbowym lub Urzędzie Miasta.

Lekarze i lekarze dentyści poprzez profil zaufany mogą zmieniać i uzupełniać wszystkie dane dotyczące praktyk lekarskich, jak np. te dotyczące zmiany miejsca pracy, nowego okresu ubezpieczeń, aktualizacji polisy OC i inne. Ale żeby z tych możliwości korzystać trzeba mieć profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Jak założyć profil zaufany

Wejść na stronę ePUAP

Założyć konto

Wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego

Znaleźć najbliższy urząd, w którym będzie można potwierdzić profil zaufany ePUAP.

Udać się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego.

Profil zaufany można też założyć samodzielnie, jeśli mamy bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. Jak to zrobić?

Wejść na stronę ePUAP

Założyć konto

Wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego

Potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.

(ES, AK)

Możliwość komentowania została wyłączona.