Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zachęca wszystkich członków Izb Lekarskich w Polsce do korzystania z wersji elektronicznej wydanej w 2019 roku publikacji „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe. Wydanie Ósme”. Publikacja ta stanowi tłumaczenie brytyjskich wytycznych “iRefer. Making the best use of clinical radiology. 8th edition“, przygotowanych przez The Royal College of Radiologists.

Dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia wersja on-line tej publikacji została udostępniona nieodpłatnie wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą na terenie kraju. Więcej szczegółowych informacji dotyczących dostępu do wersji on-line znajdą Państwo na stronie: http://www.gabinet.gov.pl oraz http://www.kcor.gov.pl/irefer 

 

.

Możliwość komentowania została wyłączona.