Sprawdziliśmy dostępne na rynku oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Niestety żaden z programów nie spełnił oczekiwań specjalnie do tego powołanego zespołu przy OIL w Gdańsku. Nasza rada: wstrzymać się z wyborem programu. 

Pomoc lekarzom w wyborze oprogramowania i wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej w praktykach zawodowych to cel Zespołu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który powstał przy OIL w Gdańsku pół roku temu. Członkowie zespołu uczestniczyli w konferencjach tematycznych m.in EDM/GIODO.

Zespół na wstępie zbadał rynek czyli: stworzył bazę danych producentów programów do prowadzenia EDM funkcjonujących na rynku, rozesłał pytania ofertowe do firm z prośbą o udostępnienie i zaprezentowanie wersji demonstracyjnej oprogramowania; opracował i rozesłał ankietę badającą potrzeby i oczekiwania lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe.

Po wstępnej analizie od września br. zespół zaczął testować wersje demonstracyjne oprogramowań i spotykać się z oferentami. Przetestowaliśmy następujące oprogramowania: dr Eryk (Erikpol Sp. z o.o.); System Optimed24 (Comarch S.A.); mMedica (MaxCon,partner Asseco); CliniNet AIS (CGM CompuGroup Medical Polska Sp.z o.o.); System Serum (Kamsoft S.A); Mediporta (Mediporta Sp. z o.o.); ProDentis (Infotel Software Sp. z o.o.); Medicus (Infotel Software Sp. z o.o.); Estomed (Hakon Software Sp. z o.o.).

Dzięki spotkaniom z przedstawicielami firm zdefiniowaliśmy kryteria, które powinien spełniać optymalny program:
– intuicyjność/łatwość opanowania obsługi
-bezpieczeństwo/względy prawne/ochrona danych osobowych
-elastyczność
-dostosowanie do potrzeb specyfiki zawodowej (specjalistycznej)
-możliwość pracy w chmurze
-wsparcie techniczne firmy
-kontakt z firmą
-kompatybilność z zewnętrznymi rozwiązaniami/interoperacyjność/standaryzacja
-raportowanie/statystyka (GUS)/rozliczenia
-cena/billing

Podczas prezentacji programów przez przedstawicieli firm członkowie zespołu mieli okazję zadawać pytania, na które nierzadko nie potrafiono udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę powyższe kryteria w ocenie zespołu nie ma obecnie na rynku optymalnego programu.

Podczas etapu prezentacji naszą uwagę zwróciły trzy programy:
dr Eryk – jest oprogramowaniem tworzonym w bliskiej współpracy z lekarzami i jest dostosowywany, jak zapewnia firma, do ich potrzeb. Z drugiej strony program wymaga dużego wysiłku w opanowaniu  a także technologicznie jest nieco przestarzały. Wymaga również przechowywania danych medycznych lokalnie.

Mediporta jest młodym rozwiązaniem technologicznym dostępnym przez przeglądarkę internetową, co wyróżnia je w zestawieniu. Strona medyczna oprogramowania wymaga jednak jeszcze dopracowania.

Firma Comarch zaprezentowała rozwiązanie obecnie istniejące (Optimed24), które nie spełnia naszych oczekiwań, a także wersję prototypową systemu Comarch medNote, którego założenia budzą nadzieję na przyjazne dla lekarza rozwiązanie w przyszłości. Nie można jednak ocenić funkcjonalności systemu, ponieważ aplikacja jest w fazie rozbudowy i podczas prezentacji przedstawiono jedynie niewielki zakres jej możliwości. Premiera jest planowana na styczeń 2014r.

Bardzo ważna informacja dotyczy terminu wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. 6 listopada br do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw, zakładający m.in. przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2017 roku (dla pro auctore/pro familia do 2020).  
 
Mając na uwadze powyższe a także fakt, że żaden z testowanych programów nie spełnił naszych oczekiwań, sugerujemy wstrzymanie się z decyzją o wyborze oprogramowania.

Prace zespołu będą trwały. W grudniu br planujemy kolejne spotkania z twórcami oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji, a w niedalekiej przyszłości wydanie ostatecznego zestawienia i rekomendacji.
Michał Nedoszytko, Paulina Siedlecka
Zespół Elektronicznej Dokumentacji Medycznej


Możliwość komentowania została wyłączona.