1611wk4630izbLaureatkami tegorocznej nagrody Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae zostały lekarz dentysta Ewa Siewierska Chomeniuk (druga z prawej) i mecenas Iwona Kaczorowska-Kossowska (druga z lewej).

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona w 2005 roku. Otrzymują ją przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniu na rzecz lekarskiego samorządu zawodowego, w pracy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Nagrodę mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.
– Idea była dla nas bardzo jasna:przyznajemy nagrodę kolegom, ale też osobom spoza środowiska medycznego, które działają na rzecz samorządu – mówi Anna Sobieszek-Kundro członek Kapituły Nagrody. – A wiemy z doświadczenia, że takich społeczników, którzy chcą poświęcać swój czas i energię trudno znaleźć. Więc tych, którzy tę siłę w sobie znajdują, wyróżniamy i im dziękujemy. Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae to nagroda pamiątkowa: pióro, medal, po prostu dowód pamięci i wdzięczność.

Doktor Ewa Siewierska Chomeniuk od lat pracuje na rzecz samorządu lekarskiego, aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Stomatologicznej, Komisji Kształcenia i Komisji Praktyk OIL w Gdańsku. Jest zaangażowana w organizację wydarzeń stomatologicznych na terenie gdańskiej OIL. Jest członkiem Komisji Praktyk Lekarskich, Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku.

Iwona Kaczorowska-Kossowska jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów na linii świadczeniodawca-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich a także reprezentacją świadczeniodawców w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa ochrony zdrowia, wieloletnim redaktorem merytorycznym miesięcznika „Menadżer Placówki Medycznej” oraz redaktorem naukowym Serwisu Prawo i Zdrowie wydawnictwa WoltersKluwer S.A. Pracuje w Biurze Prawnym OIL w Gdańsku.

W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Maksymalna liczba lekarzy uhonorowanych nagrodą w każdym roku nie przekracza trzech osób. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach posiadanych środków budżetowych.

red./fot. Wiesława Klemens 

Możliwość komentowania została wyłączona.