Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Czeka nas nowy jubileusz przywracający pamięć o wydarzeniach i ludziach z lat minionych – 25 lat izb lekarskich w Polsce. Ćwierćwiecze to niewiele w historii ludzkości, ale niezwykle dużo w historii naszej samorządowej korporacji.
Zbliżająca się listopadowa uroczystość 25-lecia izb lekarskich będzie świętem unikatowym, niezwykle dla nas ważnym, podniosłym.
 W nurt ogólnopolskich obchodów 25-lecia izb lekarskich włącza się także Dolnośląska Izba Lekarska, licząca obecnie ponad 15 tysięcy członków. Z okazji jubileuszu ukaże się książkowe wydawnictwo „25 lat w służbie dolnośląskich lekarzy. Dolnośląska Izba Lekarska w latach 1989-2014. Tradycja. Współczesność. Zamierzenia” , w którym jeden z rozdziałów pragniemy poświęcić wspomnieniom P.T. członków innych okręgowych izb lekarskich związanych z przedstawicielami dolnośląskiej lekarskiej społeczności. Kolejne krajowe zjazdy lekarzy, praca w czterech organach izb lekarskich, w wielu komisjach problemowych zbliżyły nas znacznie. Nawiązywały się przyjaźnie, serdeczne więzi imo pectore, nietopniejące nawet w toku niezwykle nieraz ostrych, ale merytorycznych dyskusji, rozlicznych działań, toczonych jednak zawsze pro medico bono.
„Szanujmy wspomnienia!” – tak śpiewają od lat prawie czterdziestu Skaldowie. Szanujmy i my. Za każde wspomnienie, uzupełnione np. ciekawym zdjęciem, unikatowym dokumentem (po wykorzystaniu do zwrotu), które zamieścimy na łamach naszej jubileuszowej książki, będziemy Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy, niezmiernie wdzięczni.
Czekamy na teksty (2-3 strony) do 31 sierpnia br. Można je przesyłać na adres DIL: ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław (z dopiskiem: jubileusz 25-lecia DIL) lub na adres mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl
 
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek

Możliwość komentowania została wyłączona.