Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku!

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce z każdym dniem jest coraz trudniejsza. Liczba nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 rośnie wykładniczo i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta uległa poprawie w najbliższym czasie. Musimy mieć świadomość walki, która już trwa, a niedługo dotknie prawdopodobnie większość z nas. W najbliższych dniach możemy spodziewać się zwiększonej aktywności wojewody w delegowaniu lekarzy i być może lekarzy dentystów do walki z koronawirusem. To wojewoda podejmuje decyzje o tym kto i gdzie zostanie oddelegowany. Na mocy przegłosowanej w dniu 22 października 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda będzie mógł wystosować wniosek do Okręgowych Izb Lekarskich o wykaz osób, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jednak ustawodawca nie wziął pod uwagę tego, że Izby Lekarskie nie posiadają i nie mogą posiadać wiedzy na temat przeciwskazań poszczególnych osób do walki z pandemią. W związku z powyższym przepis ten jest niewykonalny. Niemniej jednak mamy świadomość, że wojewoda w dalszym ciągu będzie delegował nas do pracy na oddziałach zakaźnych lub ewentualnych szpitalach polowych.

W tych trudnych dniach najważniejsza będzie wzajemna pomoc i solidarność środowiska lekarskiego, dlatego prosimy wszystkie osoby, które zostaną oddelegowane decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2 o przekazywanie nam tych informacji. Piszcie o tym na nasz adres: sekretariat@oilgdansk.pl W związku z tym, że Urząd Wojewódzki nie przekazuje nam informacji na ten temat, będzie to prawdopodobnie jedyna droga do poinformowania nas o fakcie oddelegowania. Wszystkie takie osoby mogą liczyć na nasze wsparcie oraz pomoc Biura Prawnego. Informujcie nas o napotykanych problemach oraz potrzebach, w jakich możemy Wam pomóc.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.