Komisja Praktyk Lekarskich informuje o ustawowym obowiązku zgłaszania do rejestru kopii aktualnej obowiązkowej polisy OC w ciągu 7 dni od podpisania nowej. Zmiana danych polegająca na wprowadzeniu do systemu nowych danych ubezpieczeniowych nie podlega opłacie, natomiast wymaga złożenia wniosku o wpis zmian w rejestrze.

Wniosek do pobrania w zakładce PRAKTYKI LEKARSKIE/Komunikaty

Możliwość komentowania została wyłączona.