O osiem miejsc specjalizacyjnych mniej niż w ubiegłym roku minister zdrowia przyznał lekarzom z woj. pomorskiego. Od połowy listopada br rezydentury na Pomorzu rozpocznie 119 lekarzy, najwięcej na internie i pediatrii.

W całej Polsce na ten rok minister zdrowia przyznał 2464 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego od 1 do 31 października 2013 r.

 

W tegorocznych postępowaniach kwalifikacyjnych przyznano w dziedzinie pediatrii 312 miejsc, to jest o ponad 100 rezydentur więcej niż w ubiegłym roku. W pomorskim zyskaliśmy 7 miejsc (w 2012 roku przyznano 10 miejsc, w tym 17). Najwięcej miejsc szkoleniowych przyznano w dziedzinie chorób wewnętrznych – 426, co oznacza wzrost o 176 miejsc w stosunku do liczby rezydentur przyznanych w 2012 roku. Dla pomorskich lekarzy to największy wzrost wśród rezydentur – o 17 miejsc.

 


– Od lat jest więcej chętnych niż miejsc rezydenckich – mówi Elżbieta Mówińska kierownik Oddziału Szkolenia Pracowników Medycznych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. – Trudno więc komentować tegoroczną, mniejszą ilość rezydentur dla Pomorza. Tym bardziej że dostaliśmy podobnie jak w całej Polsce znacznie więcej miejsc na internie i pediatrii, więc można powiedzieć „coś za coś”. Na pewno dotkliwie brakuje miejsc szkoleniowych z kardiologii, ale to wynika także z braku miejsc szkoleniowych: ordynatorzy w szpitalach nie zawsze są zainteresowani tworzeniem takich miejsc na swoich oddziałach.

 

Zwiększenie liczby rezydentur internistycznych i pediatrycznych związane jest z planowanymi zmianami w podstawowej opiece zdrowotnej i ułatwieniem dostępu do opieki medycznej dla najmłodszych pacjentów.

Liczba miejsc rezydenckich zależy m.in od zapotrzebowania zgłaszanego przez wojewodów, a uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne mieszkańców i  dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny w danym województwie.

 

Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.

opr. AK

Szczegółowe informacje na temat liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach medycyny (w podziale na województwa) można znaleźć na stronie ministerstwa zdrowia.

Możliwość komentowania została wyłączona.