Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dotarły informacje o otrzymywaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów pism z „Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczych” oraz od “Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej”, w treści których wzywa się do uregulowania opłaty rejestracyjnej w wysokości 148 lub 200 zł.

Treść pism może budzić Państwa wątpliwości co do konieczności uiszczenia wskazanej w nim opłaty.

Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż rejestry te mają charakter stricte komercyjny oraz żaden lekarz lub lekarz dentysta nie ma prawnego obowiązku dokonywania wpisu do ww. rejestrów i uiszczania wskazanej opłaty.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.