Do Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w ostatnich dniach docierają sygnały o masowym otrzymywaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe maili od firm „Kancelaria Liberty”, „Legalni z prawem”, „Bądźmy Legalni”, w treści których ww. podmioty wzywają do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych, grożąc jednocześnie wszczęciem procedury kontrolnej oraz karami pieniężnymi.

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielone przez te podmioty, poprzez udzielenie ich w sposób niepełny i nierzetelny, mają na celu wprowadzenie przedsiębiorców w błąd. 
Nie ma prawnego automatyzmu co do obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. Przypomnieć należy, że co do zasady z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych zwolnieni są między innymi administratorzy danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych (…), jak również danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Więcej informacji o obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych oraz przewidzianych zwolnieniach z tego obowiązku znajdą Państwo na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

– kto musi rejestrować swoje zbiory: http://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2662/
– które zbiory podlegają rejestracji: http://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2658/
– zwolnienia z obowiązku rejestracji: http://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2659/

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w komunikacie na swojej stronie internetowej zaleca, aby korespondencję rozsyłaną przez ww. podmioty pozostawiać bez odpowiedzi. Wskazuje on również, że podmioty te działają bez jego wiedzy i zgody.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w komunikacie GIODO: http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl
Biuro Prawne OIL
AK
Treść pisma

Możliwość komentowania została wyłączona.