W związku z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 12 listopada 2015 roku uprzejmie przypominamy o szczególnym 
obowiązku lekarzy i lekarzy dentystów, jakim jest przestrzeganie praw pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.
W szczególności dotyczy to informacji zawartych w dokumentacji medycznej, która winna być przechowywana w sposób
zapewniający jej poufność, zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przez zniszczeniem lub zgubieniem.
Dane te są danymi szczególnie wrażliwymi w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, i jako takie podlegają
wzmożone ochronie.
r.pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.