Wojciech Mokwa, przewodniczący Zespołu Opiniowania Sądowo - Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku od wielu lat z niepokojem obserwuje sytuację biegłych sądowych wykonujących swoją pracę na terenie województwa pomorskiego, miasta Słupska, Elbląga, a przede wszystkim Trójmiasta.

Przewodniczący po raz kolejny apeluje do Ministra Sprawiedliwości o podwyżkę:   

Każdego roku zmniejsza się liczba biegłych, brakuje nowych lekarzy chętnych do wykonywania tej trudnej pracy. Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w bardzo niskim wynagrodzeniu lekarzy za ich pracę w zakresie opiniowania. Niezmieniająca się od kilkunastu lat stawka godzinowa biegłego wynosi w dalszym ciągu dla lekarza 32,39 zł netto, ze stopniem doktora 45,63 zł netto, ze stopniem dr hab. 55,11 zł, ze stopniem profesora 70,32 zł.

Kwota ta jest rażąco niska i w żaden sposób nie stanowi adekwatnej zapłaty za wiedzę i nakład pracy wymagany do przygotowania opinii sądowo- lekarskiej. Sporządzenie opinii sądowo-lekarskiej wymaga nie tylko rzetelnej wiedzy medycznej, ale również zajmuje mnóstwo czasu. Biegły zobowiązany jest zapoznać się z bardzo obszerną często dokumentacją sprawy, aby na jej podstawie przygotować i jasno sformułować rzeczową, zrozumiałą dla sądu/zleceniodawcy opinię. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie za sporządzenie opinii sądowo - lekarskiej obejmuje nie tylko zapłatę za wiedzę, pracę i poświęcony czas, ale to również dla biegłego koszt materiałów piśmienniczych, przesyłek pocztowych itp.

W związku z postępującą inflacją, nastąpił też wzrost cen w każdym segmencie gospodarki, co zwiększa konieczne koszty poniesione przez biegłych sądowych podczas przygotowywania opinii. Natomiast ostatnia podwyżka kwoty wynagrodzenia dla biegłych sporządzających opinie miała miejsce w 2008 r. i wyniosła 1,2 proc. a więc od 15 lat nie zmieniła się stawka godzinowa.

W mojej ocenie i ocenie biegłych lekarzy współpracujących z Zespołem Opiniowania Sądowo -Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, bieżąca ocena wartości pracy biegłego lekarza, dramatycznie odbiega od godnego wynagrodzenia lekarza posiadającego specjalistyczną wiedzę. Ta nienaturalna sytuacja powoduje, że z roku na rok zmniejsza się ilość lekarzy chętnych do wykonywania tej niewdzięcznej pracy.

Dlatego też wnioskuję o podwyższenie wynagrodzenia biegłych o 50 proc. za godzinę pracy. Nadmieniam, że podwyżka taka byłaby zgodna z rozporządzeniem o wynagrodzeniu biegłych sądowych zamieszczonym w Dzienniku Ustaw 2019.2049 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Uważam, że pracujący lekarze jako biegli wymagają godnego uposażenia za swoją ciężką pracę. Jestem przekonany, że wyższe wynagrodzenie za pracę dla biegłych lekarzy sądowych umożliwi podjęcie współpracy z nowymi, chętnymi do pełnienia tej funkcji lekarzami.

Na marginesie dodam, że koszty świadczonych usług na polu pozamedycznym znacznie wzrosły, co również jest bardzo istotne w kontekście apelu/ powyższego wniosku.

Wojciech Mokwa przewodniczący ZOSL

Możliwość komentowania została wyłączona.