Pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – dr n. med. Tomasz Nowicki, adiunkt w Zakładzie Radiologii i dr n.med. Andrzej Hellmann, adiunkt w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej – pragną dotrzeć do jak najszerszego grona lekarzy i przy pomocy krótkiej, 10-minutowej ankiety zbadać stan wiedzy polskich lekarzy na temat skali TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System).

Badanie jest anonimowe a uzyskane wyniki będą opracowane w postaci publikacji naukowej oraz posłużą do przygotowania materiałów szkoleniowych i webinariów o klasyfikacji TIRADS celem rozpowszechnienia wiedzy o tym systemie.

Ankieta składa się z części metryczkowej i części dotyczącej samej klasyfikacji TIRADS.

Ankieta

Możliwość komentowania została wyłączona.