W dniu 16 stycznia 2024 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu Młodzieżowe Spotkania z Medycyną. Wydarzenie zgromadziło liczne grono młodych pasjonatów nauk medycznych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym razem aula im. prof. Olgierda Narkiewicza gościła około 290 licealistów z 8 szkół, a uczniowie z 6 liceów brali udział zdalnie, co tylko potwierdza stale rosnące zainteresowanie projektem. Młodzież miała okazję uczestniczyć w fascynujących wykładach i dyskusjach, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z dziedziny medycyny.

Moderatorami konferencji byli dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski z Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy z właściwą sobie swadą i humorem prowadzili poszczególne sesje, tworząc atmosferę sprzyjającą wymianie myśli i doświadczeń.

Uczestnicy MSM w auli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego/fot. Maciej Gieleta OIL w Gdańsku 

Pierwszym punktem programu była prezentacja uczennic 4 klasy XIX LO w Gdańsku, Aleksandry Bilewicz i Mileny Masalskiej, zatytułowana „Grzyby - od zabójczych po lecznicze - eukarionty o wszechstronnym zastosowaniu”. Młode prelegentki, powołując się na  badania naukowe, przedstawiły różnorodne zastosowanie grzybów oraz ich rosnące znaczenie w medycynie. Następnie dr n. med. Karol Karnecki z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej GUMed wygłosił wykład pt. „Medycyna sądowa jako nauka pomostowa”. Prelekcja poruszała kwestie związane z zadaniami medycyny sądowej, ukazując jej znaczenie jako mostu łączącego medycynę i prawo. Po prezentacji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, a najciekawsze zostały nagrodzone upominkiem ufundowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

Kolejnym punktem programu był wyjątkowy wykład dwóch wybitnych naukowców - prof. dr. hab. med. Jana Skokowskiego oraz prof. dr hab. med. Tomasza Zdrojewskiego, którzy przedstawili wyniki badania "PolSenior2". W prezentacji zatytułowanej "Zdrowie mojej Babci, Dziadka i ... moje" przedstawiono wyniki wieloletnich badań i analizę zdrowia osób starszych oraz wnioski płynące z projektu PolSenior2. W roli eksperta wystąpił prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski. Pan Profesor zaprezentował doskonałą formę, którą, jak podkreślił, zawdzięcza zdrowemu trybowi życia i aktywności fizycznej. Opowiedział również o swoich pasjach, takich jak morsowanie, gra w piłkę nożną i jazda na nartach. Wystąpienie Pana Profesora zostało nagrodzone owacjami. Profesor Zdrojewski przypomniał również wybitną postać śp. prof. dr hab. n. med. Wiesława Makarewicza, jednego ze współtwórców idei Młodzieżowych Spotkań z Medycyną. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to projekt, który dostarcza młodzieży nie tylko merytorycznej wiedzy, ale także stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim możliwości wysłuchania najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie medycyny i nauk biologicznych. Organizatorami MSM-ów są GUMed i Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.

Paulina Siedlecka

Możliwość komentowania została wyłączona.