W związku z występującymi nieprawidłowościami dotyczącymi realizacji wystawionych przez lekarzy recept, na których zamieszczono zarówno leki objęte uprawnieniami dodatkowymi pacjentów (np. Honorowych Dawców Krwi) oraz leki, których te uprawnienia dodatkowe nie dotyczą Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dr n. med. Roman Budziński zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.

 

    W odpowiedzi z dnia 27 listopada 2012r. Fundusz wskazał jednoznacznie, iż brak jest podstaw prawnych do odmowy realizacji przez farmaceutów oraz sam Fundusz recept, na których lekarz zamieścił równocześnie leki objęte uprawnieniami dodatkowymi, jak i ich nie dotyczące.

 

Pismo Prezesa OIL w Gdańsku z dnia 22 października 2012r.

 

Odpowiedź NFZ z dnia 27 listopada 2012r.

Możliwość komentowania została wyłączona.