oil-home-1

 

Pojawiły się kolejne próby kierowania do lekarzy żądań zapłaty mających stanowić warunek utrzymania wpisu ich praktyk zawodowych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tym razem wezwania różnią się jednak do poprzednich, gdyż zawierają prawidłową nazwę rejestru (CEIDG), zaś w podawanych danych teleadresowych pojawia się zarówno adres Ministerstwa Rozwoju, jak i adresy mailowe sugerujące, iż wiadomość pochodzi od podmiotu publicznego (adres poczty elektronicznej z rozszerzeniem ceidg.gov).

W dniu 14 grudnia Ministerstwo Rozwoju zamieściło na swojej stronie kolejny komunikat w tej sprawie. Ponowiona została informacja, że wpis oraz utrzymywanie wpisu w CEIDG jest wolne od opłat, żadne wezwania do zapłaty nie pochodzą zaś od Ministerstwa Rozwoju ani jakiejkolwiek podległej mu jednostki.

Jeśli ktokolwiek z lekarzy, wprowadzony w błąd treścią przesłanego wezwania, dokonał zapłaty, prosimy o kontakt z biurem prawnym OIL. W załączaniu treść komunikatu Ministerstwa Rozwoju.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/firmy-podszywajace-sie-pod-ceidg-wyjasnienie-ministerstwa-rozwoju/

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.