Ministerstwo Finansów zaprezentowało w dniu 12 lutego 2014r. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania zwolnień. Projekt przewiduje, że osoby będące VAT-owcami będą musiały obciążyć podatkiem VAT transakcję sprzedaży samochodu używanego poprzednio w działalności gospodarczej.

Po zbyciu takiego pojazdu przedsiębiorcy będą musieli dokonać korekty rozliczeń VAT z uwzględnieniem odliczonego poprzednio, przy nabywaniu pojazdu, podatku VAT. Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to 1 kwietnia 2014r. W wypadku planowania takiej transakcji prosimy o skontaktowanie się z obsługującym Państwa biurem rachunkowym. Planowana zmiana dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentystów będących VAT-owcami dokonujących sprzedaży używanego poprzednio w działalności pojazdu.

Rozporządzenie w projektowanej formie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 369)

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Projekt rozporządzenia

Możliwość komentowania została wyłączona.