Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku otrzymała 12 września 2014r. odpowiedź Ministerstwa Zdrowia dotyczącą lekarzy, którzy udzielali świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 29 września 2007r. nie posiadając wymaganej specjalizacji i otrzymali w związku z powyższym jedynie uprawnienia czasowe do udzielania świadczeń POZ ważne do 31 grudnia 2017r.
Zgodnie ze stanowiskiem MZ:
– lekarze, którzy posiadają uprawnienia czasowe, a uzyskali specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych lub pediatrii po dniu 29 września 2007r. będą zobowiązani do odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej w okresie 3 lat od utraty uprawnień czasowych, tj. do końca 2020r.;
– lekarze, którzy posiadają uprawnienia czasowe, a nie uzyskali specjalizacji w dziedzinie pediatrii, chorób wewnętrznych oraz nie rozpoczęli specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej nie będą mogli po dniu 31 grudnia 2017r. udzielać świadczeń POZ – nie mają oni również możliwości odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej w celu przedłużania swoich uprawnień.

Szerzej o kwalifikacjach lekarzy POZ pisaliśmy tutaj.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.