KOMUNIKAT – blokada numerów recept

 

W nawiązaniu do pisma Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 10 października 2012r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, iż lekarze, którzy nie podpisali do dnia 30 czerwca 2012r. aneksów do dotychczasowych umów upoważniających, a dokonali tego po tej dacie powinni zweryfikować, czy posiadane przez nich obecnie recepty zostały wydrukowane na podstawie umowy upoważniającej o nowym numerze. W wypadku bowiem podpisania umowy po dniu 1 lipca 2012r. numer umowy upoważniającej mógł ulec zmianie z uwagi na wygaśnięcie poprzedniej. Recepty wydrukowane na podstawie starego numeru umowy zostaną zablokowane w systemie informatycznym NFZ z dniem 15 października 2012r. Osoby, które zawarły nową umowę, a posiadają recepty wydrukowane jeszcze na podstawie starej umowy powinny ponownie złożyć zamówienie na recepty.

 

Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.