W związku z nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2017 roku ponownie uległ wydłużeniu termin wprowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Tym razem ma ona obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 roku i to w ograniczonym zakresie.

Zmieniony zakres EDM

Dotychczas za elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) uważano każdy dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju (np. e-recepta, e-zlecenie) oraz indywidualną dokumentację medyczną wytworzoną w formie elektronicznej, z wyłączeniem skierowań. W wyniku wejścia w życie nowelizacji obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ograniczy się wyłącznie do dokumentów wzorcowych określonych w przyszłości w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (np. historii choroby). Pozostałe dokumenty, które nie zostaną zawarte w rozporządzeniu będą mogły w dalszym ciągu pozostać w formie papierowej (mogłoby to na przykład dotyczyć wyników badań, zgód, oświadczeń). Jednocześnie z uwagi na planowane przez Ministra Zdrowia ograniczenie funkcjonalności Systemu Informacji Medycznej (SIM) zrezygnowano z wprowadzania elektronicznej formy zleceń na wyroby medyczne.

Wydłużone terminy

Dotychczasowy termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej z dniem 1 stycznia 2018r. został przedłużony o kolejny rok. Elektroniczna forma dokumentacji medycznej – ale tylko tej określonej w przyszłym rozporządzeniu Ministra Zdrowia – będzie obligatoryjna dopiero od 1 stycznia 2019r. Jednocześnie ustawodawca określił terminy wprowadzenia kolejnych narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia:

– e-Recepty mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020r.;

– e-Skierowania mają wejść w życie z dniem 21 stycznia 2021r.;

– przekazywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej poprzez SIM ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1524)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Jedna odpowiedź do “Elektroniczna dokumentacja medyczna znów przesunięta”

  1. Gdy lekarz prowadzi już EDM to musi posiadać również papierową wersję?